Title

 

Header 2

IMG_0709

IMG_0716

Stuff 056

Skovbruget på Aalholm Gods drives på kommercielle vilkår. Skovene drives med henblik på produktion af kvalitetstræ til industrien, under hensyntagen til flora og fauna. På grund af den meget bløde lerjord, der forekommer mange steder på Lolland, har vi meget fokus på strukturskader i jordbunden (sporkørsel) og kører derfor kun, når jorden kan bære.
Aalholm Gods sælger ud over træ til industrien også brænde, juletræer, pyntegrønt m.m.. Se mere under de respektive undermenuer.

For mere information eller køb af skovens produkter kontakt venligst:

Skovrider Anders Toftegaard, mobil 25 23 11 25, e-mail: at@aalholm.dk
Skovfoged Peder Madsen, mobil 25 23 11 24, e-mail: pm@aalholm.dk