Title

 

Header 2

Aalholm Gods administrerer en række skovdistrikter fordelt over det meste af Lolland samt Sydsjælland. Herfra sælges brænde som selvskovning eller i 2,8-3,0 meter længder i stakke ved faste skovveje. Vi kan naturligvis være behjælpelige, hvis træet ønskes leveret på hjemmeadressen.

Selvskovning betyder, at man enten skærer kroner op fra træer, Aalholm har fældet, eller selv fælder hele træer, der er mærket ud og skærer dette op til brænde. Udkørsel foregår med egen lille traktor, trillebør etc.. Når træet er kørt ud til fast vej, melder man klar til opmåling og efter afregning kan man køre træet hjem. Perioden for selvskovning er fra 1. november til 16. april, eller efter aftale.

Alt brænde opmåles i rummeter [rm.] som er volumen af stablet rundtræ, der IKKE er flækket, men hvor luften mellem stokkene medregnes. En rummeter brænde er alt det træ, der kan stables i 1x1x1 meter firkant.
 
Kontakt os for mere om priser.Wood
 
Skovene, der kan selvskoves i, ligger således fordelt:

Bøgeskoven og Bøgeholterne, beliggende ved Pederstrup Gods, Horslunde.
Lindet, Tasken og Rosningen, beliggende ved Vesterborg, nord for Søllested.
Christianssæde, Langet, Tjennemarke og Østofte fællesskov, beliggende øst for Søllested.
Skånshave og Hillested Nørrehave, beliggende vest for Maribo.
Studehaven øst for Errindlev.
Roden, Langet, Sløsserup, Hestehaven og Folehaven, beliggende omkring Nysted/Kettinge.
Ettehave nordvest for Musse.
Berrits Storskov ved Guldborg.
Lekkende syd for Præstø

Køb af brænde, kontakt venligst skovrider Anders Toftegaard, mobil 25 23 11 25 eller e-mail: at@aalholm.dk 

Fordelen ved brænde er, ud over at det er naturligt og CO2 neutralt, også at det er en billig  varmekilde.

Herunder kan ses et lille skema over hvor mange rm. brænde, der går til ved forskellige træarter, i forhold til 1000 liter fyringsolie, samt besparelse i kr.

 

Antal rm. pr. 1000 liter olie

Besparelse pr. 1000 liter ved oliepris på 9 kr./liter kontra selvskovning

Bøg

7

7512,5

Ask

7,2

7830

Eg

7

7862,5

Ær

7,5

7781,25

Birk

8

8000

Rødgran

10,4

7830