Title

 

Header 2

Der er køer og så er der græskøer.

Oprindeligt gik alt kvæg ude året rundt, hvor de fandt føde på græsgange og i anden vegetation med vilde urter. Over tid er dette billede dog ændret totalt, idet det meste kvæg nu kun opholder sig i det fri i en begrænset periode og derefter færdigopfedes på kraftfoder i stalde, også om sommeren. I Danmark sætter klimaet naturligvis en stopper for, at gængse kvægracer kan opholde sig ude hele året, men her på Aalholm Gods stiler vi efter at have vore køer på græs så længe som overhovedet muligt, naturligvis under hensyntagen til dyrevelfærd.DSC_0240

Limousinekød er allerede berømt for en lav fedtprocent, en elegant smag og en nærmest uforlignelig mørhed.

Som et led i vores ønske om at producere velsmagende kød af høj kvalitet; lancerer vi nu også kød fra kvæg, der slagtes direkte fra marken og derfor ikke er færdigopfedet med kraftfoder. Afhængig af fødselstidspunktet vil disse køer opholde sig hele eller næsten hele deres liv på græsengene.

Fordelene ved ”græskøerne” er veldokumenterede: Ifølge en undersøgelse foretaget af forskere* på Aarhus Universitet har kødet et ret højt indhold af det sunde umættede fedt – især omega-3 fedtsyrer, som mennesker ikke selv kan danne og derfor skal have tilført, hvilket oftest fås fra fisk. Det er almindelig kendt, at indholdet af græs i foderrationen til drøvtyggere giver et højere indhold af omega 3 fedtsyrer. Resultaterne af denne danske undersøgelse støtter dette og viser desuden et meget gunstigt forhold mellem omega 6 og omega 3 fedtsyrer på 1,8 – 3,2 i kontrast til konventionelt produceret kalvekød, der har et forhold omkring 8-9. Det er ønskeligt, at forholdet er mindre end 4.

Et andet fund i undersøgelsen var et højt indhold af fedtsyren fytansyre. Der er indikationer på, at fytansyre bl.a. har en positiv effekt på diabetes og immunforsvaret. Den kan kun dannes i drøvtyggere ud fra klorofyl – d.v.s. det grønne stof i planter. Yderligere er der en formodning om, at der er et forøget indhold af antioxidanter i kødet fra dyrene på naturarealer. Undersøgelsen har nemlig vist, at fedtet i kødet ikke har en større tendens til at harskne, hvilket ellers er normalt, når indholdet af umættede fedtsyrer er højt. Og det tyder på, at indholdet af antioxidanter er øget.

Kød fra ”græskøer” er ikke kun sundere, men er også mere varieret med en mere kraftfuld smag.

Prøv det!

 

*Lektor Margrethe Therkildsen, Aarhus Universitet og informationskonsulent Kirsten Marstal, Videncentret for   Landbrug, Kvæg.